Ajankohtaista

Tule meille töihin! Haussa ravintolapäällikkö

21.05.2018

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO avaa syyskuussa opiskelijahenkisen baarikahvilan, Lamkooman, uudelle LAMKin kampukselle Mukkulaan, mihin etsimme nyt kehittämistaitoista ravintolapäällikköä. Ravintolapäällikkömme tehtäviin kuuluvat mm.


-Lamkooman liiketoiminnan käynnistäminen

-päivittäisestä toiminnasta vastaaminen

-henkilökunnan työnjohto, resurssien riittävyyden varmistaminen

-tuotevalikoiman kehittäminen

-hankinnat

-asiakaspalvelu

Toivomme sinulta vähintään muutaman vuoden työkokemusta kahvilassa tai baarissa työskentelystä. Hygienia- ja anniskelupassi sekä vastaavan hoitajan pätevyys vaaditaan. Lisäksi arvostamme esimieskokemusta ja ymmärrystä siitä, mitä uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi vaaditaan. Asiakaskunta on kansainvälistä, joten englannin kielitaito on edellytys.

Tässä tehtävässä sinulla on erinomainen mahdollisuus käyttää kaikkea osaamistasi ja luovuuttasi hyväksesi. Työaika sijoittuu pääsääntöisesti arkisin noin klo 7 – 21 välille koulun loma-ajat huomioiden. Palkkaus on lähtökohtaisesti Matkailu- ja ravintolapalveluiden työehtosopimuksen mukainen, mutta voit esittää myös perustellun palkkatoiveesi.
Ravintolapäällikön työsuhde alkaa 1.8., joten ehdit mukavasti valmistautua toiminnan aloittamiseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 8.30 – 15.30 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pääsihteeri Jari Koistinen, puh. 050 5020 656 tai jari.koistinen@lamko.fi. Vapaamuotoisia hakemuksia ansioluettelon kera otamme vastaan osoitteeseen rekrytointi@lamko.fi. Lähetä hakemuksesi 6.6. mennessä, haastattelut järjestämme viikolla 24.

 


Edustajiston kevätkokous 28.3.2018 klo 17

23.03.2018

LAMKOn edustajiston kevätkokous pidetään torstaina 28.3.2018 klo 17.00 alkaen FellmanniCampuksen luokassa 521.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. opiskelijakunnan tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus vuodelta 2017. Lisäksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä nimetään keskusvaalilautakunta. Kaikki LAMKin opiskelijat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.


Kannanotto: Opiskeluterveydenhuolto turvattava Lahden ammattikorkeakoulun uudella kampuksella

06.03.2018

Kannanotto koskien Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perhe- ja sosiaalipalvelujen opiskeluterveydenhuollon palvelujen keskittäminen 2019 -päätöstä, jonka ovat allekirjoittaneet Sari Lahti, tulosaluejohtaja, lapsiperhepalvelut ja Hannele Poutiainen, tulosyksikköpäällikkö, lasten ja nuorten hyvinvointi Lahdessa 18.1.2018

Opiskeluterveydenhuolto turvattava Lahden ammattikorkeakoulun uudella kampuksella

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ilmoittaa päätöksessään keskittävänsä koko Lahden tähän asti tarjoaman opiskeluterveydenhuollon Lahden kaupunginsairaalan tiloihin. Tämä herättää suurta huolta Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Miten voimme varmistaa laadukkaan matalan kynnyksen opiskelijaterveydenhuollon saatavuuden, kun oman oppilaitoksen tiloissa ei ole ammattilaista tavattavissa?

Päätöstä perustellaan muun muassa päivystystoiminnan, kuten akuutin sairausvastaanoton, laboratorion ja röntgenin sijaitsemisella samassa talossa. Kuitenkin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä itse määrittelee opiskeluterveydenhuollon ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä, opiskelukykyä, tukea omia voimavaroja ja elämänhallintaa sekä edistää koko opiskeluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä aloilla toimivat opiskelijajärjestöt ovat olleet tiiviisti mukana luomassa uutta uljasta kampusta Mukkulaan, jonne pääsemme muuttamaan jo ensi syksynä. Uudelle kampuksellemme on varattu tiloja terveydenhoitajille, mutta nyt niiden käyttöaste on epäselvää. Olemme kuitenkin vahvasti uskoneet siihen, että opiskelijoiden hyvinvointi ja terveys ovat ensisijaisessa asemassa korkeakouluyhteisössä. Keskittäminen on ollut uuden kampuksemme idea - opiskelijat, opiskelu ja opiskelijan palvelut yhdellä kampuksella. Nyt terveydenhoitajamme ollaan jättämässä pois laskuista.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhoitajat Sari Mielonen, Nina Rautio ja Anne Sommarberg ovat myös ilmaisseet eriävän mielipiteen nyt tehdystä keskittämispäätöksestä. ”Tavoitteenamme on ollut saada opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien toimitilat uudelle kampukselle. Sen lisäksi, että opiskelijat saisivat terveydenhoitajien palvelut matalalla kynnyksellä, pystyisimme uudella kampuksella ollessa huomattavasti helpommin yhteistyöhön muiden opiskeluhyvinvointitoimijoiden sekä koulun henkilökunnan kanssa opiskelijan parhaaksi. Tällä olisi meidän näkemyksemme mukaan positiivinen vaikutus syrjäytymisen ehkäisytyössä. Olemme aivan uuden kampuksen suunnittelun alusta saakka johdonmukaisesti vieneet tätä tavoitetta eteenpäin omassa organisaatiossamme.”

Opiskeluterveydenhuollon saatavuus ja laatu ovat nousseet esille ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla valtakunnallisesti, kun väläytettiin ideaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mahdollisesta laajentumisesta koko korkeakoulukentälle. Olemmeko tilanteessa, jossa jäämme odottamaan jotain uutta ja ihmeellistä? Emme salli ajatusta, jossa nykyiset ja tulevat opiskelijamme jätetään kunnallisen opiskelijaterveydenhuollon ja YTHS:n väliseen kuiluun.

Toivomme tulevaisuudessa avoimempaa ja keskustelevampaa päätöksentekoa myös LAMKin ulkopuolella. Haastamme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja opiskelijat avoimeen keskusteluun ja asiakaslähtöiseen toimintamalliin. Toivomme päättäjien harkitsevan opiskeluterveydenhuollon keskittämistä vakavasti uudelleen. Vaadimme, että vähintään ensikontakti terveydenhoitajaan säilytetään uudella kampuksellamme. Terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky ensin.

 

Lahden opiskelijajärjestöt LAHO

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO
Tiia Kettunen
hallituksen puheenjohtaja
050 5020 634, pj@lamko.fi

Camilla Pulkkinen
edustajiston puheenjohtaja, epj@lamko.fi

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry
Noora Rantasalo
hallituksen puheenjohtaja

Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys MIO ry
Anna Palmén
hallituksen puheenjohtaja

Lahden tradenomiopiskelijat Linkki ry
Jenni Karjalainen
hallituksen puheenjohtaja

Puutekniikan insinööriopiskelijat PINO ry
Joni Kimonen
hallituksen puheenjohtaja

Lahden ympäristöalan insinööriopiskelijat LYMO ry
Oona Grönqvist
hallituksen puheenjohtaja


Edustajistovaalien vaalilautakunnan kuulutus

05.03.2018

Edustajistovaalien toimittamista varten opiskelijakunnan edustajisto asettaa kevätkokouksessaan opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti keskusvaalilautakunnan. Tätä varten etsitään vapaaehtoisia toimimaan mukana keskusvaalilautakunnan toimintaan. Järjestäytymiseen tarvitaan puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Keskusvaalilautakuntaan liittyminen on helppo ja mukava tapa lähteä mukaan LAMKOn aktiivitoimintaan, jossa oppii myös samalla tulevaisuudelle tarpeellisia kokouskäytäntöjä, sekä pääsee harjoittelemaan toimintaa luottamustehtävissä.

Keskusvaalilautakuntaan voi hakea aina edustajiston kevätkokoukseen asti, joka järjestetään 28.3.2018. Toimintaan voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen evpj@lamko.fi. Liitättehän mukaan myös CV:nne.

Keskusvaalilautakunta järjestäytyy viimeistään 30 vrk edustajiston kevätkokouksen jälkeen.

 


LAMKOn tiimi- ja jaostorekryt vuodelle 2018 ovat käynnissä!

26.01.2018

LAMKO etsii nyt tekijöitä kehittämään ja toteuttamaan vuoden 2018 toimintaa. Osallistu siis opiskelijakuntasi toimintaan linkistä: https://goo.gl/forms/IHtoty3jOIenjroG2

LAMKOn tapahtumajaosto

Tapahtumajaosto suunnittelee ja järjestää LAMKOn erilaisia tapahtumia bileistä kulttuuriin. Jaostoon etsitään innokkaita tapahtumanjärjestäjiä, joilla riittää ideoita. Tapahtumajaoston haku on toistaiseksi auki.

Lisätietoja: Tapahtumavastaava Mimosa Cavander (huvi@lamko.fi)

LAMKOn viestintäjaosto

Viestintäjaostoon etsitään viestinnästä ja markkinoinnista kiinnostuneita opiskelijoita. Kaikki osaaminen valokuvauksesta tekstintuottamiseen on eduksi. Viestintäjaoston tehtäviin kuuluu esim. materiaalien tuottaminen ja viestinnän kehittäminen. Viestintäjaoston haku on toistaiseksi auki.

Lisätietoja: Viestintävastaava Toni Tilsala (viestinta@lamko.fi)

LAMKOn liikuntajaosto

Liikuntajaosto työskentelee järjestäen erilaisia liikuntatapahtumia sekä tuomalla liikunnan iloa jokaiselle. Liikuntajaostossa pääset suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumia, osallistumaan tapahtumiin, toteuttamaan ja kehittämään itseäsi. Liikuntajaoston haku on toistaiseksi auki.

Lisätietoja: Liikuntavastaava Jenny Kaarlela (liikunta@lamko.fi)

LAMKO 2.0 työryhmä

LAMKO jatkaa kehittymistä ja uudistumista! Lähde mukaan ideoimaan LAMKOn tulevaisuutta, uutta palvelurakennetta ja toimintaa! LAMKO 2.0 on hyvä tapa päästä osaksi opiskelijakunnan toimintaa! Työryhmässä saat kattavan kuvan siitä miten opiskelijakuntasi ja yleisestikin edunvalvontaan keskittyvä yhdistys toimii. LAMKO 2.0 työryhmän haku päättyy 20.2.2018

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Tiia Kettunen (pj@lamko.fi)

Approtiimi

Vuoden suurimmat opiskelijabileet Lahdessa ovat Aleksanterinkadun approt! Aleksin Approlla on 10v juhlavuosi! Ole osa tämän perinteisen ja legendaarisen tapahtuman järjestämistä! Approtiimin haku päättyy 31.1.2018

Lisätietoja: Tapahtumavastaava Mimosa Cavander (huvi@lamko.fi)


LAMKOn hallituksen sektorivastaavat valittu

15.01.2018

LAMKOn hallitus järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 12. tammikuuta. Hallituksen vastaavat ensi vuodelle ovat:

Koulutuspolitiikka, Marko Kaira, kopo(at)lamko.fi

Sosiaalipolitiikka, Essi Murto, sopo(at)lamko.fi

Tutorointi, Henri Uotila, tutor(at)lamko.fi

Kansainvälisyys, Taija Meriläinen, kv(at)lamko.fi

Tapahtumat, Mimosa Cavander, huvi(at)lamko.fi

Liikunta, Jenny Kaarlela, liikunta(at)lamko.fi

Viestintä, Toni Tilsala, viestinta(at)lamko.fi

 

Hallituksen puheenjohtajana toimii Tiia Kettunen, pj(at)lamko.fi ja varapuheenjohtajana Katariina Polvi, vpj(at)lamko.fi.


Speak Out tour keräsi palautetta opiskelijoilta

12.12.2017

Marraskuussa toteutettiin taas SpeakOut-kampanja. Palautteita kerättiin ständeillä kaikilta kampuksilta.

Palautteista nousi aloittain muutamia samoja teemoja. Lähiopetusta kaivattaisiin enemmän. Lisäksi opettajien toivottaisiin noudattavan aikatauluja sekä vastaavan viesteihin paremmin. Positiivistakin palautetta saatiin. Koo-Kuppiloiden ruokaa sekä palvelua kehuttiin ja erityisesti aamupuuro sai kiitosta. Erityiskiitosta sai myös LAMK Support.

Liiketalouden opiskelijat toivovat lisää lähiopetusta sekä palautetta kurssien tehtävistä. Positiivista on ollut liikuntatapahtumat ja niitä toivottiinkin lisää. Muotoiluinstituutin opiskelijoita painaa kiire ja stressi, mutta kiitosta saavat koulussa käytössä olevat työvälineet. Koo-Kuppilan ruokalistalle toivottiin pizzaa. Tekniikassa ollaan huolissaan opetuksen tasosta, mutta mukaan mahtuu myös muutama kurssi ja opettaja, joita kehutaan. Sosiaali-ja terveysalalla huolestuttaa edelleen sisäilmaongelmat sekä lähiopetuksen vähyys. Erityiskiitoksen saavat Hoitajankadun Koo-Kuppilan henkilökunta sekä hyvät ja ammattitaitoiset opettajat.

Palautteista tehdään kooste, joka käydään läpi koulun kanssa.

Lisätietoja Speak Out -kampanjasta saa LAMKOn hallituksen koulutuspoliittiselta vastaavalta kopo(at)lamko.fi

 


LAMKOn hallitus vuodelle 2018 on valittu

01.12.2017

LAMKOn edustajisto piti järjestäytymiskokouksen torstaina 30.11. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Camilla Pulkkinen (tekniikka) ja varapuheenjohtajaksi Arttu Pesola (liiketalous ja matkailu).

Edustajiston valitsi kokouksessaan myös toimijat LAMKOn hallitukseen vuodelle 2018.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tiia Kettunen (sosiaali- ja terveysala), joka on toiminut tämän vuoden hallituksen tapahtumavastaavana​. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Katariina Polvi (sosiaali- ja terveysala). Katariina on toiminut syksyn ajan LAMKOn hallituksen kansainvälisyysvastaavana.

Hallituksen jäseniksi valittiin Mimosa Cavander (sosiaali- ja terveysala), Jenny Kaarlela (liiketalous ja matkailu), Marko Kaira (sosiaali- ja terveysala), Taija Meriläinen (sosiaali- ja terveysala), Essi Murto (liiketalous ja matkailu), Toni Tilsala (muotoilu) ja Henri Uotila (liiketalous ja matkailu).


Haku LAMKOn hallitukseen on alkanut

31.10.2017

Oletko sinä opiskelijakuntasi uusi tähtitekijä!

LAMKOn hallitushaku on auki! LAMKO etsii uusia hallitustoimijoita eri tehtäviin vuodelle 2018. Hallituksessa pääset tekemään uutta, rakentamaan lahtelaista opiskelijakulttuuria ja kehittämään koulun toimintaa. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-9 hallituksen jäsentä erilaisille vastuualueille uusien opiskelijatapahtumien järjestämisestä aina opiskelijan hyvinvoinnin ja aseman kehittämiseen.


Hallituksen nykyiset vastuualueet:
- tutorvastaava (tutor@lamko.fi)
- kansainvälisyysvastaava (kv@lamko.fi)
- tapahtumavastaava (huvi@lamko.fi)
- liikuntavastaava (liikunta@lamko.fi)
- viestintävastaava (viestinta@lamko.fi)
- sosiaalipoliittinen vastaava (sopo@lamko.fi)
- koulutuspoliittinen vastaava (kopo@lamko.fi)

Opiskelijakunnan hallitushaku on auki 30.11 alkaen aina 30.11. asti. Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse hallitus@lamko.fi. Lisätietoja voi kysyä hallituksen jäseniltä tai puheenjohtajalta (pj@lamko.fi) tai varapuheenjohtajalta (vpj@lamko.fi) Uudelta hallitukselta odotetaan perehdytyksiin osallistumista joulukuun toisella viikolla.


Haluatko päästä järjestämään liikuntatapahtumia ja jakamaan liikunnan iloa?

31.10.2017

Nyt jos koskaan on sinun tilaisuutesi hakea liikuntajaostoon!
Liikuntajaosto työskentelee yhdessä LAMKOn liikuntavastaavan kanssa järjestäen erilaisia liikuntatapahtumia sekä tuomalla liikunnan iloa jokaiselle!


Liikuntajaostossa pääset:
*osallistumaan tapahtumiin
*suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumia
*Tuomaan omat ideasi julki
*Tekemään unelmistasi totta
*Saat opintopisteitä ahkerasta työskentelystä
*Kokemusta sekä merkinnän CVseen yms.


Haku liikuntajaostoon vuodelle 2018 on nyt alkanut!
Laita oma vapaamuotoinen hakemuksesi LAMKOn liikuntavastaavalle osoitteeseen: liikunta@lamko.fi
Jokainen hakija haastatellaan ja samalla käydään läpi tarkemmin mitä tehtäviin kuuluu!


Tapahtumajaostorekry on käynnissä!

24.10.2017

LAMKO haluaa elävöittää jaostotoimintaa ensi vuodelle, tulevia jaostolaisia koulutetaan kuitenkin jo vuoden 2017 aikana.

Kiinnostaisiko sinua liittyä huikeaan porukkaan, jossa voit olla osana järjestämässä entistä parempia bileitä ja mukavempia opiskelijatapahtumia? Haluatko omia pukeutumisteemoja tai hauskoja tapahtumakilpailuja esille? Oletko sinä juuri se, joka keksii hassunhauskat tapahtumatekstit tai -mainokset?

Tapahtumajaosto suunnittelee ja järjestää LAMKOn erilaisia tapahtumia bileistä kulttuuriin. Jaostoon etsitään innokkaita tapahtumanjärjestäjiä, joilla riittää ideoita.Jaosto järjestää yli kymmenen opiskelijatapahtumaa vuodessa!

Tapahtumajaoston jäsenten tehtäviin kuuluu tapahtumavastaavan määrittelemät tehtävät, joita voivat olla esimerkiksi
- Teemojen ideointi ja suunnittelu
- Kilpailujen suunnittelu ja toteutus
- Markkinointimateriaalien ideointi
- Tapahtumakoristeiden suunnittelu, hankinta ja toteutus
- Tapahtumamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Hakemuksen voit lähettää suoriltaan - tai lisätietoja tapahtumajaoston toiminnasta voit tiedustella tapahtumavastaavalta. Reippaasti yhteyttä: huvi@lamko.fi


Markus Vierumäki valittiin SAMOKin hallitukseen vuodelle 2018

16.10.2017

LAMKOn edustajiston puheenjohtaja Markus Vierumäki on valittu Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin hallituksen jäseneksi vuodelle 2018.

Markus opiskelee liiketaloutta ja toimii LAMK Oy:n hallituksen opiskelijajäsenenä. Markus on tuonut kampanjassaan esille laajan koulutuspolitiikan osaamisensa. Tätä Markus tulee käyttämään ensi vuonna SAMOKin edustajana ajaen kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua.

Opiskelijakunnat valitsivat liittokokouksessaan SAMOKin hallitukseen lisäksi myös puheenjohtajaksi Marko Grönlundin (SAMMAKKO), varapuheenjohtajaksi Maria Jokisen (METKA), ja hallitukseen Valtteri Törmänen (OSAKO), Saana Simonen (Laureamko) ja Annika Eskman (ASK). Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokous kokoontui Lahdessa FellmanniCampuksella 13.-14.10.2017.


Vaalikuulutus 2017 – Opiskelijakunta LAMKOn edustajistovaalit

27.09.2017

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn edustajistovaaleissa syksyllä 2017 valitaan opiskelijakunnan edustajisto vuodelle 2018. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi, eli 1.1.2018-31.12.2018. Vaaleissa valitaan 15 edustajiston jäsentä ja 10 varajäsentä.
Vaalit toteutuvat keskusvaalilautakunnan päätöksellä alla mainitulla aikataululla:

Ehdolleasettumisaika: 2.10 – 22.10.2017
Ehdokaslistojen julkaisu 25.10.2017
Äänestysaika 8.11.—15.11.2017
Vaalitulosten julkaisu 16.11.2017
Valitun edustajiston järjestäytymiskokous 30.11.2017

Asetu ehdolle tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/73F4BA425F291D37.par
Luo oma vaalilista tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/855E5DD8B0589504.par


Vaalikuulutus lisätietoineen.


Syksyn tutorhaku on nyt käynnissä

25.09.2017

Nyt on sinun tilaisuutesi liittyä LAMKOn tutoreiden huikeaan joukkoon! Syksyn tutorhaku käynnistyi 25. syyskuuta ja se jatkuu 21. lokakuuta asti. Valittavana on vertaistutorointi, kansainvälinen tutorointi tai degree tutorointi. Lue lisää tutoroinnista LAMKOn nettisivuilta ja käy täyttämässä tutorhakulomake täällä. Lisätietoja tutoroinnista voit kysyä alasi tutoreilta tai LAMKOn tutorvastaavalta tutor@lamko.fi


Nettilomake jäsenyyden jatkamista varten avattu

01.09.2017

Jäsenyyden jatkaminen toimistomme lisäksi onnistuu jälleen netissä, lomake löytyy TÄÄLTÄ. Kirjoita kenttään nimesi samoin, kuten se lukee opiskelijakortissasi sekä opiskelijanumerosi. Tämän jälkeen pääset tarkastamaan tietosi ja maksamaan jäsenmaksun. Maksun jälkeen voit noutaa lukuvuositarran opiskelijakorttiisi toimistoltamme tai jatkaa digitaalisen opiskelijakortin käyttöä normaalisti. Ongelmatapauksissa ota yhteys pääsihteeriin.

Suora osoite: https://jatka.jasrek.fi/lamko/


Tervetuloa uusi opiskelija, näin liityt LAMKOn jäseneksi

30.08.2017

Tervetuloa LAMKiin uusi opiskelija! LAMKO on sinun opiskelijakuntasi, jonka tavoitteena on tehdä opiskelijaelämästä hieman parempaa. LAMKOn tärkein tehtävä on valvoa sinun etujasi kampuksilla ja kaupungilla. Me myös järjestämme sinulle opiskelijabileitä ja muita aktiviteettejä. Muista hankkia jäsenyytesi nopeasti, ja liity laumaan! Lisätietoja opiskelijakortista löydät täältä ja ohjeet opiskelijakortin tilaamiseen täältä.

Olemme tuottaneet sinulle ja muille uusille opiskelijoille huikean verkkolehden; LAMKOOMAn, jonka löydät tästä linkistä. LAMKOOMA on fuksin tietopaketti, joka on hyvä potkustartti opiskelijaelämäsi ensimetreille!


LAMKO ylpeänä esittää Markus Vierumäkeä SAMOKin hallitukseen vuodelle 2018

29.08.2017

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO ylpeänä esittää Markus Vierumäkeä SAMOKin hallitukseen vuodelle 2018! Markus on toiminut kuluvan vuoden LAMKOn edustajiston puheenjohtajana sekä LAMK Oy:n hallituksen jäsenenä.

”SAMOKin olemassaolon tarkoitus on edunvalvonta, ja tämä fakta ei saa jäädä säästöpainekeskustelun jalkoihin. Ensi vuonna keskustelu opetusyhteistyöstä ja rakenteellisesta kehittämisestä on entistä enemmän agendalla. LAMKin hallituksen kautta olen päässyt tutustumaan ja vaikuttamaan LUT-konserniin läheltä, mikä auttaa ymmärtämään myös valtakunnallista kokonaiskuvaa. Lisäksi vaikuttamistyötä määrittävät opiskelijavalintojen uudistaminen ja eduskuntavaalivaikuttamisen suunnittelu,” Markus painottaa.

“Vaikka Markus olikin uusi kasvo opiskelijakuntakentällä, on hänen määrätietoinen toimintansa uudistanut ja kehittänyt opiskelijakunnan toimintaa. Markuksen kanssa on ollut ilo työskennellä, ja hallituksen ja edustajiston yhteistyö on toiminut sujuvasti. Markus on tuonut toimintaan laajaa ymmärrystään ja näkökulmaa suomalaisesta päätöksenteosta,” hallituksen puheenjohtaja Joel Ollikainen toteaa.

LAMKOn ja LAMKin lisäksi Markus toimii tällä hetkellä Lahden kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä. Kokemusta ja verkostoja hän on kasvattanut Kokoomuksen Nuorten Liiton varapuheenjohtajana vastaten mm. koulutuspoliittisen ohjelman uudistamisen työryhmän vetämisestä.

 

Ehdokas Markus Vierumäki 050 4303916 epj@lamko.fi

Kampanjapäällikkö Joel Ollikainen 050 5020634 pj@lamko.fi


Uusi liittymislomake on nyt auki!

23.08.2017

Uusi liittymislomakkeemme, jonka kautta tilataan myös opiskelijakortti, on nyt avattu osoitteessa https://liity_jasrek.hakosalo.fi/fi/lamko//. Tutustu yksityiskohtaisempiin tietoihin opiskelijakortin tilauksesta täältä.


Uudet opiskelijahaalarit ovat saapuneet!

04.08.2017

Nyt niitä saa, haalareita! Uudet, LAMKO 20 -vuotta juhlalogolla varustetut haalarit ovat saapuneet LAMKOn toimistolle. Tule hakemaan omasi! Haalarit ovat mustat ja hinnaltaan 35 euroa LAMKOn jäsenille ja 65 euroa ei jäsenille.


Opiskelija, asumislisä lakkaa – hae asumistuki ennen ruuhkaa

31.07.2017

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy heinäkuun lopussa. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hän tietää, missä ja kenen kanssa asuu ja mitä suurin piirtein tienaa ensi syksynä. Soluasunnossa asuva voi hakea tukea yksin. Kela kehottaa jättämään asumistukihakemuksen mahdollisimman pian. Yleisen asumistuen piiriin on tulossa yli 150 000 uutta saajaa, joten ruuhkaa on odotettavissa.

Yleistä asumistukea voi hakea verkossa
www.kela.fi/asiointi tai lomakkeella AT 1.


Katariina Polvi on LAMKOn hallituksen uusi kansainvälisyysvastaava

22.06.2017

LAMKOn edustajiston on kokousessaan 21.6. valinnut LAMKOn hallituksen uudeksi kansainvälisyysvastaavaksi Katariina Polven Sosiaali- ja terveysalalta. Katariina on kolmannen vuoden sairaanhoitaja opiskelija ja hän on toiminut mm. kansainvälisenä tutorina sekä sosiaali- ja terveysalan kv-tutoreiden tutorvastaavana. Katariina aloittaa tehtävässään heti ja hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta kv(at)lamko.fi.


LAMKOn toimisto lomailee kesällä

12.06.2017

Kesällä myös LAMKOn toimisto lomailee. FellmanniCampuksen toimisto on suljettu 20.6.-30.7. Tänä aikana myöskään opiskelijakorttien tilaus ei onnistu. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä LAMKOn puheenjohtajaan pj(at)lamko.fi tai 050 5020 634.


Hallituksessa paikka auki!

07.06.2017

LAMKOn hallitus etsii kansainvälistä vastaavaa loppukaudelle 2017. Kansainvälisen vastaavan sektoriin kuuluu vaihto- ja degree-opiskelijoiden edunvalvonta, KV- ja degree tutoroinnin organisointi ja kehittäminen, uusien tutoreiden kouluttaminen ja opiskelijakunnan hallituksen jäsenen vastuulliset tehtävät.

Haku alkaa 7.6.2017 klo 12 ja päättyy 11.6.2017 klo 20. Lähetä hakemuksesi opiskelijakunnan puheenjohtajalle määräaikaan mennessä sähköpostitse pj@lamko.fi. 


Opiskelijakorttien tilaukset jäämässä kesätauolle

29.05.2017

Opiskelijakorttien tilaukset ovat menossa kesätauolle, eli jos haluat kesäksi fyysisen opiskelijakortin, tilaathan sen viimeistään 4.6.! Seuraavan kerran korttitilauksen voi tehdä vasta heinäkuussa.

Oletko läsnäoleva opiskelija ja oman ylioppilas- tai opiskelijakuntasi jäsen? Voit ottaa saman tien käyttöön Frankin digitaalisen opiskelijakortin ja nauttia sen avulla Suomen parhaista opiskelijaeduista! Frank Appista voit myös ostaa digitaalisen ISIC-lisenssin (3 € / 12kk) kesän ja syksyn reissuja silmälläpitäen.


Edustajiston kevätkokous 30.3.2017 klo 17

23.03.2017

LAMKOn edustajiston kevätkokous pidetään torstaina 30.3.2017 klo 17.00 alkaen FellmanniCampuksen luokassa 424.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. opiskelijakunnan tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus vuodelta 2015. Lisäksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä nimetään keskusvaalilautakunta. Kaikki LAMKin opiskelijat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.


Kannanotto: Laadukas opetus turvattava Muotoiluinstituutin lakkautettavien koulutusohjelmien opiskelijoille

28.02.2017

Lahden ammattikorkeakoulu kertoi tiedotteessaan 22.2.2017 lopettavansa Muotoiluinstituutin korumuotoilun sekä muoti- ja vaatesuunnittelun koulutusohjelmat. Tiedotteessa todetaan, että uusia ryhmiä ei koulutusohjelmissa enää aloita 2017 syksyllä.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO on pettynyt tavasta millä Muotoiluinstituutti toteutti koulutusohjelmien muutosprosessin. Ammattikorkeakoulun johto asetti raamituksen, jonka perusteella Muotoiluinstituutin johto on tehnyt esityksen uudistuksen päälinjoista sekä pääaineista, joista luovutaan. LAMKO painottaa, että tässä yhteydessä olisi pitänyt kuulla opiskelijoita.

- Ihmettelen suuresti miksi Muotoiluinstituutti ei kuullut opiskelijoitaan muutosprosessin yhteydessä. Tarve uudistuksille on ollut aito ja prosessi on toteutettu suunnitelmallisesti. Tässä yhteydessä olisi pitänyt käydä vuoropuhelua opiskelijoiden kanssa, toteaa opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja Markus Vierumäki.

LAMKO pitää valitettavana pitkät perinteet omaavien koulutusohjelmien lakkauttamista, mutta ymmärtää uudistustarpeet rahoitusperusteiden muuttumisen johdosta. LAMKO on silti huolissaan lakkautettavien koulutuslinjojen opiskelijoiden opetuksen laadun jatkuvuudesta.

– Toivottavaa on, että Lahden ammattikorkeakoulu pystyy näin uudistumaan ja takaamaan laadukkaan koulutuksen muotoiluinstituutin opiskelijoille myös jatkossa. Lakkautettavien koulutusalojen opiskelijoille on taattava laadukas opetus koulutuksen loppuun asti, LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Joel Ollikainen painottaa.

 

Lisätietoja

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Joel Ollikainen
hallituksen puheenjohtaja
050 5020 634
pj@lamko.fi

Markus Vierumäki
edustajiston puheenjohtaja
050 4303 916
epj@lamko.fi


Toimiston aukioloajat viikolla 9

27.02.2017

LAMKOn toimiston aukioloajoissa poikkeuksia projektiviikolla. Toimisto on avoinna ma-ti klo 9-14, ke klo 9-11, to klo 9-14 ja perjantaina suljettu.


Aleksanterinkadun appron liput ovat nyt varattavissa!

24.02.2017

Aleksanterinkadun appro lähestyy jo vauhdilla! Varmista paikkasi itsellesi ja kaverillesi Lahden suurimmissa opiskelijabileissä ja varaa lippusi jo nyt. Voit varata lippuja ennakkoon täältä: https://www.lyyti.fi/reg/aleksinappro2017

Passin hinta on 10 euroa ja ennakkovarauksia otetaan vastaan 13. maaliskuuta asti tai niin kauan kuin passeja riittää.


Helmikuun jäsentiedote on ilmestynyt

06.02.2017

LAMKOn helmikuun jäsentiedote on ilmestynyt! Jäsentiedotteen pääset lukemaan tästä linkistä.

Helmikuun jäsentiedotteessa asiaa mm. Aleksanterinkadun approista, opiskelijoiden hyvinvointikyselystä sekä tutorhausta


Kevään tutorhaku on alkanut!

02.02.2017

Kevään tutorhaku on alkanut! Älä missaa opiskeluaikasi parasta kokemusta!

Kevään tutorhaussa voit hakea vertaistutoriksi tai kansainväliseksi tutoriksi. Vertaistutorina autat uusia opiskelijoita aloittamaan opinnot LAMKissa, tutustumaan ja tekemään uusia ystäviä. Kansainvälisenä tutorina autat LAMKiin saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita, tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita aloittamaan opinnot uudessa, kaupungissa, maassa ja kulttuurissa.

Lue lisää tutoroinnista LAMKOn nettisivuilta: http://www.lamko.fi/fi/tutorointi/hae-tutoriksi

Tutoriksi voit hakea täyttämällä hakemuksen oheisesta linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhwuHle_DgCI0GVCXpo4MW3BY1t3kQNE6qmRXTu5_wnqOAYQ/viewform


LAMKOn toimisto suljettu 30.-31.1.

27.01.2017

LAMKOn toimisto on suljettu maanantaina ja tiistaina 30.-31. tammikuuta työntekijöiden ja hallituksen toimijoiden koulutuksesta johtuen. Toimisto avoinna taas normaalisti keskiviikkona 1. helmikuuta klo 9-15.


Tammikuun jäsentiedote on ilmestynyt

18.01.2017

LAMKOn tammikuun jäsentiedote on ilmestynyt ja se on uudistunut! Jäsentiedotteen pääset lukemaan tästä linkistä.

Tammikuun jäsentiedotteessa asiaa mm. vuoden ensimmäisistä opiskelijabileistä, MM-kisojen suurista opiskelijabileistä, lukukausitarran uusimisesta


Hae FUAS-liittoumahallituksen opiskelijajäseneksi

13.01.2017

FUAS-liittoumahallituksen opiskelijajäsenen paikka toimikaudelle 2017-2018 on FUAS-ammattikorkeakoulujen sekä opiskelijakuntien yhteisen sopimuksen mukaan opiskelijakunnan nimeämä. Toimikaudelle 2017-2018 nimeämisen tekee Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

Hae opiskelijajäsenen paikkaa 16.1.2017 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen sara.holm@hamko.fi.

Opiskelijajäsenen valinnan tekee opiskelijakunnan edustajisto kokouksessaan 18.1.2017.

FUAS-liittoumahallituksen tehtävänä on edistää ammattikorkeakoulukokonaisuuden strategista kehittämistä sekä jäsenkorkeakoulujen kumppanuutta liittouman vahvistamiseksi. Lisäksi tehtävänä on johtaa liittouman strategista toimintaa ja vastata strategian toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista. Liittoumahallituksen muodostavat jäsenkorkeakoulujen ylläpitäjähallitusten puheenjohtajat, hallitusten toinen edustaja, yhteisesti valittava jäsenkorkeakoulujen henkilöstön edustaja sekä opiskelijakuntien yhteisesti valitsema opiskelijoiden edustaja sekä jäsenkorkeakoulujen rehtorit.

Lisätietoja: http://www.fuas.fi/


LAMKOn työryhmä- ja jaostorekryt vuodelle 2017 ovat käynnissä!

12.01.2017

LAMKO etsii nyt tekijöitä kehittämään ja toteuttamaan vuoden 2017 toimintaa. Osallistu siis opiskelijakuntasi toimintaan linkistä: https://goo.gl/forms/KNBEprbw3cURVEF83


LAMKOn tapahtumajaosto
Tapahtumajaosto suunnittelee ja järjestää LAMKOn erilaisia tapahtumia bileistä kulttuuriin. Jaostoon etsitään innokkaita tapahtumanjärjestäjiä, joilla riittää ideoita. Tapahtumajaoston haku päättyy 10.2.2017.
Lisätietoja: Tapahtumavastaavat Tiia Kettunen (huvi@lamko.fi) ja Einari Uusitalo (kulttuuri@lamko.fi)


LAMKOn viestintäjaosto
Viestintäjaostoon etsitään viestinnästä ja markkinoinnista kiinnostuneita opiskelijoita. Kaikki osaaminen valokuvauksesta tekstintuottamiseen on eduksi. Viestintäjaoston tehtäviin kuuluu mm. LAMKOOMA-julkaisu uusille opiskelijoille. Viestintäjaoston haku päättyy 10.2.2017.
Lisätietoja: Viestintävastaava Toni Tilsala (viestinta@lamko.fi)


LAMKO 2.0 työryhmä
LAMKOn juhlavuosi on uudistumisen aikaa! Lähde mukaan ideoimaan LAMKOsta versiota 2.0, uutta palvelurakennetta ja toimintaa! LAMKO 2.0 on hyvä tapa päästä osaksi opiskelijakunnan toimintaa! Työryhmässä saat kattavan kuvan siitä miten opiskelijakuntasi ja yleisestikin edunvalvontaan keskittyvä yhdistys toimii. LAMKO 2.0 työryhmän haku päättyy 31.1.2017.
Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Joel Ollikainen (pj@lamko.fi)


LAMKO 20v vuosijuhlatiimi
LAMKOn juhlavuoden huipentaa 20-vuotisjuhlat. Osallistu siis näiden opiskelijoiden prameiden juhlien järjestelyihin ja suunnitteluun. LAMKOn vuosijuhlatiimin haku päättyy 31.1.2017
Lisätietoja: Tapahtumavastaava Tiia Kettunen (huvi@lamko.fi)


Approtiimi
Yhdet vuoden suurimmista opiskelijabileistä Lahdessa ovat Aleksanterinkadun approt! Ole osa tämän perinteisen ja legendaarisen tapahtuman järjestämistä! Approtiimin haku päättyy 31.1.2017.
Lisätietoja: Tapahtumavastaava Tiia Kettunen (huvi@lamko.fi)


LAMKin opiskelijajärjestöt huolissaan: jätetäänkö opiskelijat pimentoon?

01.12.2016

Lahden kaupunki julkaisi 25.11.2016 tiedotteen Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) omistajien olevan valmiita aloittamaan neuvottelut LAMKin liittämisestä LUT-konserniin. LAMK piti keskustelutilaisuuden henkilökunnalle sekä opiskelijoille 30.11., missä suunnitelmista kerrottiin enemmän.


Lahden ammattikorkeakoulussa toimivat opiskelijajärjestöt näkevät neuvotteluissa sekä uhkia, että mahdollisuuksia. Tiivis yhteistyö parantaa jäsenkorkeakoulujen asemaa alueellisesti ja lisää vetovoimaisuutta. Yliopiston saaminen paikkakunnalle vaikuttaa pitkällä aikavälillä paitsi kaupungin ikärakenteeseen ja elinkeinoelämän osaamistasoon, myös opiskelijoiden asemaan kaupungissa. Korkeakoulujen tarjoama koulutus, sekä korkeakouluprofiilit kohtaavat hyvin, mikä tekee LUTista luonnollisen ja järkevän yhteistyökumppanin.


“On erittäin huolestuttavaa, kuinka näin isoja päätöksiä tehdään näin nopealla aikataululla ja ilman, että opiskelijoilta on mielipiteitä kysytty. Kyseessä on kuitenkin päätös, joka tulee vaikuttamaan niin LAMKin opiskelijoihin sekä henkilökuntaan ja on erittäin tärkeää, että asioista keskustellaan avoimesti ja harkitaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja”, opiskelijakunta LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Camilla Pulkkinen toteaa.


“Niin kauan kuin Suomen korkeakoulujärjestelmä rakentuu duaalimallin varaan, on korkeakoulujen yhdistymishankkeissa käytettävä vakaata harkintaa. Tämänhetkiset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyiden muutokset vahvistavat poikkeuksetta yliopistojen asemaa ja samalla unohdetaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma ammatti-identiteetti, jota on rakennettu vuosia ” Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry:n puheenjohtaja Marjut Lehtinen kommentoi.


”LAMKin tytäryhtiöittäminen LUTin ja Saimian kanssa on päätös, jolla omistajat alistavat oman ammattikorkeakoulunsa toisen korkeakoulun päätöksille. Herää kysymys, mihin toimintoihin mahdolliset säästötoimenpiteet kohdistuvat ensimmäisenä mahdollisten tulevien koulutusleikkausten edessä”, Lahden Tradenomiopiskelijat Linkki ry:n puheenjohtaja Perttu Laitinen toteaa.


Opiskelijajärjestöt kehottavat LAMKin omistajia avoimuuteen uudelleenjärjestelyiden osalta ja kunnioittamaan nykyisen korkeakoulujärjestelmän molempia puolia ja sallimaan ammattikorkeakoulun noudattaa omaa opiskelijamyönteistä ja avointa linjaansa isoihin päätöksiin johtavissa keskusteluissa. Ammattikorkeakoulut on perustettu työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja työelämälähtöisesti hankitulle osaamiselle on kysyntää myös tulevaisuudessa. Järjestöt muistuttavat, että hyvä yhteistyö on tekijöistä kiinni, eikä radikaalien toimintojen salailu ole kenenkään etujen mukaista.


Camilla Pulkkinen, hallituksen puheenjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO
Marjut Lehtinen, puheenjohtaja, Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry
Janne Kalliola, puheenjohtaja, Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys MIO ry
Perttu Laitinen, puheenjohtaja, Lahden Tradenomiopiskelijat Linkki ry


LAMKOn edustajiston puheenjohtajisto ja hallitus valittu

30.11.2016

LAMKOn uusi edustajisto järjestäytyi eilen kokouksessaan. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin liiketalouden opiskelija Markus Vierumäki ja varapuheenjohtajaksi myöskin liiketaloutta opiskeleva Sanni Rulja. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin liiketalouden opiskelija Joel Ollikainen ja varapuheenjohtajaksi sosiaali- ja terveysalan opiskelija Milla Tuomi. Hallituksen jäseniksi valitiin Einari Uusitalo (liiketalous), Kristiina Issakainen (sote), Jenny Kaarlela (matkailu), Toni Tilsala (Muotoiluinstituutti), Tiia Kettunen (sote), Maija Matikainen (sote), Reetta Sairanen (liiketalous) ja Sonja Dahlström (liiketalous).


Edustajistovaalien tulokset

18.11.2016

Lahden ammattikorkeakoulun edustajistovaaleissa annettiin yhteensä 403 ääntä äänestysprosentin ollessa n. 19,3%. Edustajistoon valitut henkilöt äänimäärineen näet tästä.


Edustajiston syyskokous 10.11.2016

04.11.2016

Opiskelijakunta LAMKOn edustajiston sääntömäärinen syyskokous järjestetään torstaina 10.11.2016 klo 17.00 FellmanniCampuksen tilassa 426.

Syyskokous määrittelee opiskelijakunnan tulevan vuoden suurimpia linjoja ja tekee päätöksiä muun muassa
- vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
- vuoden 2017 tilin-, varatilin- ja toiminnantarkastajat
- vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudesta
- vuoden 2017 luottamsutoimijoiden palkkioista ja niiden suuruudesta

Kokouksen tarkempi esityslista julkaistaan viikolla 45.

Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan

”Opiskelijakunnan hallituksella, jäsenillä ja työntekijöillä sekä muilla
korkeakouluyhteisön jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei
edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-ˇoikeutta jonkin
asian käsittelyn ajaksi."
(Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn säännöt, 6.9 §)

Kokous on siis kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille avoin ja edustajisto toivottaakin kaikki opiskelijakunnan toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat tervetulleeksi paikan päälle kuuntelemaan ja tarkkailemaan kokouksen etenemistä!

Syyskokous on vuoden 2016 edustajiston viimeinen kokous. Opiskelijakunnan uusi edustajisto valitaan vaaleilla 10.11-16.11.2016, ja tiedot valituista julkaistaan 17.11.2016 Uusi edustajisto järjestäytyy kokouksessaan 29.11.2016.

Lisätietoja syyskokouksesta antaa

Monna Salmi
Edustajiston puheenjohtaja
050 5355 358
epj@lamko.fi

Jari Koistinen
Pääsihteeri
050 5020 656
paasihteeri@lamko.fi


Ehdokkaat LAMKOn edustajistoon

28.10.2016

LAMKOn keskusvaalilautakunta on hyväksynyt seuraavat vaaliliitot ja ehdokkaat ehdolle edustajistovaaleihin. Äänestysaika on 10.11. - 16.11.2016 ja vaali toteutetaan sähköisesti. Äänioikeutettuja ovat LAMKOn jäsenet ja ehdokasluettelo on nähtävissä LAMKOn toimistolla sekä nettisivuillamme. Äänestylinkki lähetään vaalien alla jäsenrekisterissämme olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos olet epävarma omasta äänioikeudestasi, ota yhteyttä henkilökuntaamme. Tästä ehdokaslista PDF:nä.

Liiketalous:
2 Henna Berg
3 Sonja Dahlström
4 Juuso Isoherranen
5 Riikka-Emilia Karplund
6 Daniil Korobkov
7 Sanna-Maria Mäkinen
8 Sara Peltola
9 Arttu Pesola
10 Otto Rantaniemi
11 Markus Vierumäki

Linkki ry:
12 Jenny Kaarlela
13 Perttu Laitinen
14 Joel Ollikainen
15 Sanni Rulja
16 Einari Uusitalo
17 Miisa Virtanen

Liro ry:
18 Camilla Pulkkinen

Muotoiluinstituutin lista:
19 Kalle Hakola
20 Janne Kalliola

Sosiaali- ja terveysalan lista:
21 Karoliina Järvenpää
22 Katariina Polvi


Markus Vierumäki nimetty LAMK Oy:n hallituksen opiskelijajäseneksi

21.10.2016

LAMKOn edustajisto on nimennyt 20. lokakuuta kokouksessaan Markus Vierumäen LAMK Oy:n hallituksen opiskelijajäseneksi. Vierumäki on toisen vuoden liiketalouden opiskelija ja hän toimii myös Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksen varapuheenjohtajana.


- Pidän hallituspaikkaa erittäin mielenkiintoisena mahdollisuutena päästä vaikuttamaan, jo käynnissä olevaan muutosprosessiin ammattikorkeakoulussa, sekä varmistamaan, että opiskelijoiden ääni kuuluu vahvasti kaikessa päätöksenteossa osakeyhtiön hallituksessa, Vierumäki toteaa.


Uuden opiskelijajäsenen toimikausi alkaa LAMK Oy:n yhtiökokouksen vahvistettua valinnan. Opiskelijajäsenen toimikausi kestää vuoden 2018 toukokuun loppuun asti. LAMK Oy:n hallituksen opiskelijajäsenenä on aiemmin toiminut Miika Mäkitalo.

Lisätietoja LAMK Oy:n hallituksesta:
http://www.lamk.fi/lamk-oy/organisaatio/oyn-hallitus/Sivut/default.aspx

Lisätietoja:
LAMKOn edustajiston puheenjohtaja
Monna Salmi
epj@lamko.fi


Edustajiston vaalikuulutus

13.10.2016

Edustajistovaalin aikataulu

Ehdokasasettelu 19.9. – 23.10.2016
Äänestysaika on 10.11.-16.11.2016
Vaalituloksen julkistaminen 17.11.2016

Ehdokkaan tulee olla vaaliliitossa. Vaaliliittoon kuuluakseen, tulee ottaa yhteyttä sen vaaliliiton vastuu henkilöön, johon haluaa kuulua ja sopia hänen kanssaan vaaliliittoon liittymisestä. Voit myös muodostaa itse oman vaaliliiton.

Ehdolleasettautuminen:
https://www.webropolsurveys.com/S/8B956B18C8470BC6.par

Vaaliliiton luominen
https://www.webropolsurveys.com/S/7ABA87E95E3E84A9.par

Edustajistovaalien usein kysytyt kysymykset

Edustajiston toimintakieli on suomi.


LAMKin opiskelijajärjestöjen kannanotto yt-neuvottelujen tuloksiin

11.10.2016

Opiskelijoita ei ole unohdettu.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO, Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys MIO ry, Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry ja Lahden tradenomiopiskelijat Linkki ry ottavat kantaa Lahden ammattikorkeakoulun yhteistoimintaneuvotteluiden tulokseen.

Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin Outi Kallioisen tänään 10.10.2016 pitämässä tilaisuudessa oli vakava mutta rakentava tunnelma. Tiedotustilaisuuden taustalla oli LAMKissa tänään päättyneet yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on ollut sopeuttaa, kehittää ja turvata Lahden ammattikorkeakoulun opetus, aluekehitys sekä tutkimus ja kehitystoiminta. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Lahden ammattikorkeakoulu irtisanoo opetushenkilöstöstä 5 henkilöä ja muusta henkilöstöstä 12 henkilöä.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöt ovat pahoillaan Lahden ammattikorkeakoulun ajautumisesta irtisanomisiin, mutta kiittävät halusta olla kohdistamatta leikkauksia opetushenkilöstöön. Vaikkakin päätöksen taustalla lienevät ammattikorkeakoulujen rahoituspohjan ohjaava vaikutus, on päätös oikean suuntainen.

-    Lahden ammattikorkeakoulu on jo pitkään pyrkinyt edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen loppuunsaattamista. On ilo huomata, että tavoite on ollut mielessä yt-neuvotteluidenkin aikana ja opetus- tai ohjaustoiminnasta on karsittu maltillisesti, opiskelijakunta LAMKOn edustajiston puheenjohtaja Monna Salmi kiittää.

Opiskelijajärjestöt muistuttavat kuitenkin, että opiskelijan hyvinvointi on muutakin kuin laadukasta opetusta ja toivovat ettei syksyn 2016 irtisanomisia kohdisteta opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta merkittäviin toimielimiin.

-    Opiskelijoihin on kohdistettu tänä vuonna mittavia leikkauksia valtion tasolta, joten korkeakoulun tarjoamien palveluiden merkitys osana opiskelijan arkea korostuu entisestään. Toivomme että opiskelijat muistetaan myös syksyn aikana tehtävien irtisanomisten koittaessa ja opiskelijoiden tukitoimiin ei kohdisteta leikkauksia, MIO ry:n hallituksen puheenjohtaja Daniel Palatz painottaa.

Opiskelijajärjestöt ovat vaikuttuneita siitä, että suuri osa säästöistä on päätetty saavuttaa töiden uudelleen järjestelyllä ja työnimikkeiden järkevöittämisellä.

-    Tämänkaltainen koulun sisäinen rakenteellinen kehittäminen on nykytilanteessa järkevää ja suositeltava toimintamalli myös tulevaisuudessa korkeakoulun kehittyessä, LIRO ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjut Lehtinen kannustaa.

Opiskelijat odottavat talous- ja henkilöstötilanteesta tiedottamisen pysyvän jatkossakin yhtä avoimena ja ajantasaisena. Opiskelijajärjestöt jäävätkin maltillisesti odottamaan lisätietoja irtisanomisten lopputulemista ja leikkausten kohdentumisesta.

Opiskelijajärjestöt toivottavat korkeakoulun henkilöstölle jaksamista vaikeina aikoina.

Camilla Pulkkinen
hallituksen puheenjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Monna Salmi
edustajiston puheenjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Perttu Laitinen
hallituksen puheenjohtaja, Lahden tradenomiopiskelijat Linkki ry

Marjut Lehtinen
hallituksen puheenjohtaja, Lahden insinööriopiskelijat LIRO ry

Daniel Palatz,
hallituksen puheenjohtaja, Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys MIO ry


Be international, become a tutor!

21.09.2016

Haluaisitko saada uusia ystäviä ympäri maailmaan, tutustua uusiin kulttuureihin sekä parantaa kielitaitoasi? Hae tutoriksi nyt! Etsimme uusia kv-tutoreita kaikille aloille sekä uusia degree tutoreita englanninkielisiin koulutusohjelmaan liiketalouteen ja sosiaali- ja terveysalalle.

Tutorhaku on käynnissä 25. lokakuuta asti. Lue lisää kv-tutoroinnista ja degree tutoroinnista ja hae tutoriksi ennen kuin kaduttaa! Tutorksi haet täällä.

Lisätietoja tutoroinnista saat alasi tutoreilta tai LAMKOsta kansainvalisyys@lamko.fi tai tutorsihteeri@lamko.fi


Lataa Frank App ja ota digitaalinen opiskelijakortti käyttöösi!

26.08.2016

Opiskelijakortti on nyt myös puhelimessasi! Lataa Frank App iOS- tai Android-puhelimeesi sovelluskaupasta ja ota digitaalinen opiskelijakortti käyttöösi. Digikortin käyttö on mahdollista, kun sinulla on voimassa oleva jäsenyys LAMKOon. Tällä hetkellä digikortti toimii muovisen kortin rinnalla, mutta mahdollistamme pian myös pelkän digikortin käytön, jolloin säästät korttimaksun hinnan liittyessä jäseneksemme. Jos kortin käyttöönotto ei onnistu, ota yhteyttä pääsihteeriin, paasihteeri(at)lamko.fi tai 050 5020 656. 


LAMKOn toimisto kesälomalla

23.06.2016

Toimistomme on suljettuna 24.6.-31.7., avaamme seuraavan kerran 1.8. Heinäkuun aikana ei myöskään tehdä opiskelijakorttitilauksia. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä puheenjohtajaamme, pj(at)lamko.fi. Hyvää juhannusta ja aurinkoista kesää!


Muutoksia opiskelijakorttien myöntämisehdoissa

16.06.2016

Opiskelijakorttien myöntämisehtoja on yksinkertaistettu ja jatkossa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat oikeutettuja siniseen opiskelijakorttiin, jolla saa myös VR:n ja Matkahuollon alennukset. Tarkemmat korttiehdot voit lukea http://www.lamko.fi/fi/jasenyys/jasenyyden-ehdot


Toimisto suljettu 24.-25.5.

23.05.2016

FellmanniCampuksen toimisto on suljettu 24.-25. toukokuuta henkilökunnan koulutuksesta johtuen. Toimisto avoinna normaalisti torstaina ja perjantaina.


Toimisto suljettu 6.5.

02.05.2016

FellmanniCampuksen toimistomme on suljettuna perjantaina 6.5.


LAMKOn edustajiston kevätkokous

06.04.2016

LAMKOn edustajiston kevätkokous pidetään perjantaina 22.4.2016 klo 16.00 alkaen FellmanniCampuksen luokassa 423. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. opiskelijakunnan tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus vuodelta 2015. Lisäksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä nimetään keskusvaalilautakunta. Kaikki LAMKOn jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.


Poikkeuksia toimiston aukioloajoissa pääsiäisviikolla

21.03.2016

FellmanniCampuksen toimiston aukioloajoissa on poikkeuksia pääsiäisviikolla. Toimiston on suljettu keskiviikkona 23.3. ja torstaina 24.3. klo 9-12 koulutuksista johtuen. Aurinkoista pääsiäistä!


Opintotukileikkaukset tappavat opiskelijoiden toimeentulon

03.03.2016

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kannanotto liittyen esitettyihin opintotukileikkauksiin on luettavissa tästä.


Kevään tutorhaku on päättynyt

01.03.2016

Kevään tutorhaku on päättynyt. Tutorhakemuksia vertais-, kv- ja degree tutorointiin tuli yhteensä 104 kappaletta. Kaikki hakijat saavat henkilökohtaisen kutsun tutorhaastatteluun sähköpostitse tämän viikon aikana. Tutorhaastattelut pidetään viikolla 11. Tutorkoulutukset pidetään maalis-huhtikuun aikana.


Kevään tutorhaku on alkanut!

01.02.2016

Erotu laumasta, hae tutoriksi! Kevään tutorhaku on käynnistynyt ja se jatkuu koko helmikuun ajan. Tutorina autat uusia suomalaisia tai kansainvälisiä opiskelijoita alkuun opinnoissa sekä tutustutat heidät opiskeluun LAMKissa ja Lahdessa. Tutorina tutustut ihmisiin eri aloilta, saat uusia ystäviä, esiintymistaitosi karttuu ja pääset mukaan moneen toimintaan! Lue lisää tutorhausta ja hae täällä. Lisätietoja tutorhausta ja tutoroinnista saat myös alasi tutoreilta, tutorvastaavilta tai LAMKOsta.


Toimisto suljettuna 18.-19.1.

14.01.2016

Toimistomme on suljettuna maanantaina 18.1. ja tiistaina 19.1. seminaarin johdosta.


Loppuvuoden aukioloajat

21.12.2015

Loppuvuoden aukioloaikamme

21.12. 9-15
22.-28.12. suljettu
29.12. 9-14
30.12. 9-14
31.12. - 3.1.2016 suljettu


LAMKOn uusi edustajisto ja hallitus valittu

11.12.2015

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimijat vuodelle 2016 on valittu. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Monna Salmi (Liiketalous) ja edustajiston varapuheenjohtajaksi Lauri Isotalo (Liiketalous). Edustajiston jäseniksi valittiin Miika Mäkitalo (Liiketalous), Heidi Lindström (Sosiaali- ja terveysala), Marjut Lehtinen (Tekniikka), Teemu Pennanen (Tekniikka), Perttu Laitinen (Liiketalous), Sanni Rulja (Liiketalous), Daniel Palatz (Muotoiluinstituutti), Daniil Korobkov (Liiketalous), Mikko Sundström (Liiketalous), Antti Savolainen (Liiketalous), Kalle Takalo (Liiketalous), Anniina Mäkelä (Muotoiluinstituutti) sekä Otto Rantaniemi (Liiketalous)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Camilla Pulkkinen (Tekniikka) ja varapuheenjohtajaksi Joel Ollikainen (Liiketalous). Hallituksen jäseniksi valittiin Toni Tilsala (Muotoiluinstituutti), Tiia Kettunen (Sosiaali- ja terveysala), Kristiina Issakainen (Tekniikka), Milla Tuomi (Sosiaali- ja terveysala), Jenny Kaarlela (Sosiaali- ja terveysala), Jere Virinsalo (Sosiaali- ja terveysala) sekä Miia Enckell (Liiketalous).


Edustajiston syyskokous 8.12. klo 17 alkaen

01.12.2015

LAMKOn edustajiston syyskokous pidetään tiistaina 8.12. klo 17.00 alkaen FellmanniCampuksella (todennäköisesti tila 5_20). Kokouksessa päätetään mm. ensi vuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma sekä talousarvio. LAMKOn jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.


LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Monna Salmi on valittu SAMOKin hallitukseen vuodelle 2016

20.11.2015

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokous on tänään valinnut Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Monna Salmen liiton hallituksen jäseneksi vuodelle 2016.

Monna Salmi opiskelee liiketaloutta Lahden ammattikorkeakoulussa ja on toiminut LAMKOssa hallituksen viestintävastaavana vuonna 2014, hallituksen varapuheenjohtajana kevätlukukauden 2015 sekä hallituksen puheenjohtajana syyslukukauden 2015.

Liittokokous valitsi liittokokouksessa SAMOKin hallituksen puheenjohtajaksi Jemi Heinilän (Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA)  ja varapuheenjohtajaksi Sonja Raitamäen (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO). Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Lehtonen (Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO), Tommi Halkosaari (Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK), Riina Kasurinen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA) ja Gramoz Shpendi (Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO).

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokous kokoontuu Lahdessa 20.-21.11.2016. Liittokokouksessa on paikalla 150 opiskelijakunta-aktiivia eri puolelta Suomea.


Toimisto suljettu perjantaina

10.11.2015

FellmanniCampuksen toimistomme on suljettuna perjantaina 13.11.2015 tapaturmien välttämiseksi ja Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen osallistumisen vuoksi.


Vaalikuulutus

05.10.2015

Asetu ehdolle Edustajiston vaaleihin! Edustajisto on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan korkein päätäntävaltaa käyttävä elin. Ehdolle voivat asettua kaikki Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet 5.10.-3.11.2015 välisenä aikana.  Ehdolleasettautumislomake ja vaalikuulutus.


LAMKOn toimistojen aukioloajat muuttuvat

05.10.2015

LAMKOn toimistojen aukioloajat muuttuvat. Tekniikan alan toimisto suljetaan ja päivystys siirtyy NiemiCampukselle. LAMKO päivystää NiemiCampuksella tiistai ja keskiviikko aamuisin klo 9-12 Laama Loungella, joka sijaitsee C-siiven toisessa kerroksessa.


Lisäksi opiskelijoiden toivomuksesta FellmanniCampuksen toimiston aukioloaikoja laajennetaan. FellmanniCampuksen toimisto palvelee jatkossa myös tiistai ja torstai-iltaisin.


FellmanniCampuksen toimiston aukioloajat:
Ma 9-15
Ti 9-17
Ke 9-15
To 9-17.30
PE 9-14

Päivystys NiemiCampuksella Laama Loungessa

Ti ja ke 9-12


Opiskelijakunta LAMKO irtisanoutuu viime viikkoisesta Hennalan vastaanottokeskuksen mielenilmauksesta

29.09.2015

Lahdessa Hennalan vastaanottokeskuksessa viime torstaina järjestetty mielenilmaus keräsi paikalle noin 40 hengen joukon. Mielenilmauksella vastustettiin Hennalaan saapunutta noin 250 henkilöä kuljettanutta pakolaissaattuetta. Tilaisuudessa otetuissa kuvissa on nähtävissä Tutor–hupputakkiin sonnustautunut henkilö. Kuvan henkilö ei edusta opiskelijakunta LAMKOa tai sen opiskelijatutoreita.


Yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys ovat opiskelijakunnalle arvoja ja LAMKO pyrkii toiminnallaan edistämään monikulttuurisuutta irtisanoutuen kaikesta rasistisesta toiminnasta.

Lisätietoja tapaukseen liittyen antaa LAMKOn puheenjohtaja Monna Salmi, puh 050 5020634


Syksyn tutorhaku on nyt käynnissä!

21.09.2015

Haluaisitko saada uusia ystäviä ympäri maailmaan, tutustua uusiin kulttuureihin sekä parantaa kielitaitoasi? Syksyn tutorhaku on käynnistynyt ja etsimme uusia kv-tutoreita tutoroimaan LAMKiin saapuvia kymmeniä vaihto-opiskelijoita. 

Lue lisää kv-tutoroinnista täältä ja käy täyttämässä hakulomake täällä.

Lisätietoja tutoroinnista saat myös LAMKOn tutorsihteeriltä Heidiltä ts(at)lamko.fi sekä hallituksen kv-vastaavalta Jennylta kv(at)lamko.fi


Monna Salmi ehdolla SAMOKin varapuheenjohtajaksi 2016

17.09.2015

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO esittää puheenjohtajaansa, Monna Salmea, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2016. Opiskelijakunnan puheenjohtajana Salmi on osoittanut ihailtavaa luotettavuutta ja määrätietoisuutta. Salmi on kaikki opiskelijat yhdenvertaisesti huomioiva, ja aitoon ja avoimeen yhteistyöhön kannustava toimija.

”Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen on intohimo, josta innostun joka päivä uudelleen. Nyt tahdon tarjota osaamiseni myös muiden opiskelijakuntien käyttöön. Tahdon olla luomassa ja lujittamassa Suomen parasta opiskelijakuntatoimintaa, ja tätä kautta vahvistaa SAMOKin asemaa opiskelijoiden edunvalvojana. Tahdon tarjota opiskelijakunnille, SAMOKin sanansaattajille, parhaan mahdollisen kattojärjestön, parasta mahdollista koulutusta ja toimivimpia näkemyksiä kestävän toiminnan toteuttamiseen. Parhaiten tämä onnistuu liittotasolta käsin”, Monna kertoo.

”Olen tehnyt töitä Monnan kanssa parin vuoden ajan ja hän on osoittanut vahvaa sitoutumista opiskelijoiden edunvalvontaan sekä organisaation kehittämiseen. Hänellä on näkemystä tavoitteiden saavuttamiseksi ja Monna on ollut tärkeässä roolissa myös LAMKOn strategian uusimisessa. Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka korostuvat liiton johtamisessa”, LAMKOn pääsihteeri Jari Koistinen toteaa.

Lue lisää Monnan kampanjasta täältä


Fuksiaisten rastipassit

11.09.2015

Fuksiaisten rastipassit tulevat myyntiin maanantaina Fellmannian toimistollemme. Joukkue saa yhteisen passin, jonka hinta on 5€ / joukkueen jäsen eli esimerkiksi kuuden hengen tiimiltä hinta on 30€. Joukkueen koko tulee siis olla tiedossa passia ostettaessa. Suosittelemme, että yksi henkilö joukkueestanne tulee ostamaan passin, maksuvälineinä kortti tai käteinen.


Opiskelijakortin tilausohjeet

05.08.2015

Olemme siirtyneet Frank-opiskelijakortin käyttöön ja tämä tuo hieman muutoksia jäseneksi liittymiseen ja kortin tilausprosessiin. Lue lisää ja tarkempi ohjeistus!


Toimisto lomalla

26.06.2015

Toimistomme on suljettuna heinäkuun ajan, avaamme seuraavan kerran 3.8. Heinäkuun aikana ei myöskään tehdä opiskelijakorttitilauksia. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä puheenjohtajaamme, pj(at)lamko.fi.

 


LAMKOn hallituksessa muutoksia

26.05.2015

LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström on eronnut tehtävästään ja siirtyy uusien haasteiden pariin 1.6.2015 alkaen. LAMKOn sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan erotessa koko hallitus vapautetaan tehtävistään ja valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi (6.2§).

LAMKOn edustajisto kokoontui maanantaina 25.5., vapautti puheenjohtajan sekä vanhan hallituksen tehtävistään ja valitsi uuteen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Monna Salmi (liiketalouden ala), puheenjohtaja 
Marjut Lehtinen (tekniikan ala), varapuheenjohtaja 
Béla Gazdag (sosiaali- ja terveysala) 
Emmi Heikkilä (sosiaali- ja terveysala) 
Lauri Isotalo (liiketalouden ala) 
Juhana Salminen (liiketalouden ala) 
Jenny Kaarlela (sosiaali- ja terveysala) 
Antti Löppönen (sosiaali- ja terveysala) 
Camilla Pulkkinen (tekniikan ala)

Hallitus järjestäytyy ja jakaa vastuualueet loppuvuodelle viikolla 23 pidettävässä hallitusevakossa. Hallitus toimii tällä kokoonpanolla vuoden 2015 loppuun ja ensi vuodelle valitaan jälleen uusi hallitus.

LAMKO toivottaa aurinkoista kesää ja leppoisia lomapäiviä!

Lisätietoja:
Heidi Lindström, hallituksen puheenjohtaja 31.5. asti

Monna Salmi, hallituksen puheenjohtaja 1.6. lähtien

pj@lamko.fi, +358 50 5020 634