Ajankohtaista

Kannanotto: Opiskeluterveydenhuolto turvattava Lahden ammattikorkeakoulun uudella kampuksella

06.03.2018

Kannanotto koskien Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perhe- ja sosiaalipalvelujen opiskeluterveydenhuollon palvelujen keskittäminen 2019 -päätöstä, jonka ovat allekirjoittaneet Sari Lahti, tulosaluejohtaja, lapsiperhepalvelut ja Hannele Poutiainen, tulosyksikköpäällikkö, lasten ja nuorten hyvinvointi Lahdessa 18.1.2018

Opiskeluterveydenhuolto turvattava Lahden ammattikorkeakoulun uudella kampuksella

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ilmoittaa päätöksessään keskittävänsä koko Lahden tähän asti tarjoaman opiskeluterveydenhuollon Lahden kaupunginsairaalan tiloihin. Tämä herättää suurta huolta Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Miten voimme varmistaa laadukkaan matalan kynnyksen opiskelijaterveydenhuollon saatavuuden, kun oman oppilaitoksen tiloissa ei ole ammattilaista tavattavissa?

Päätöstä perustellaan muun muassa päivystystoiminnan, kuten akuutin sairausvastaanoton, laboratorion ja röntgenin sijaitsemisella samassa talossa. Kuitenkin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä itse määrittelee opiskeluterveydenhuollon ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä, opiskelukykyä, tukea omia voimavaroja ja elämänhallintaa sekä edistää koko opiskeluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä aloilla toimivat opiskelijajärjestöt ovat olleet tiiviisti mukana luomassa uutta uljasta kampusta Mukkulaan, jonne pääsemme muuttamaan jo ensi syksynä. Uudelle kampuksellemme on varattu tiloja terveydenhoitajille, mutta nyt niiden käyttöaste on epäselvää. Olemme kuitenkin vahvasti uskoneet siihen, että opiskelijoiden hyvinvointi ja terveys ovat ensisijaisessa asemassa korkeakouluyhteisössä. Keskittäminen on ollut uuden kampuksemme idea - opiskelijat, opiskelu ja opiskelijan palvelut yhdellä kampuksella. Nyt terveydenhoitajamme ollaan jättämässä pois laskuista.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhoitajat Sari Mielonen, Nina Rautio ja Anne Sommarberg ovat myös ilmaisseet eriävän mielipiteen nyt tehdystä keskittämispäätöksestä. ”Tavoitteenamme on ollut saada opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien toimitilat uudelle kampukselle. Sen lisäksi, että opiskelijat saisivat terveydenhoitajien palvelut matalalla kynnyksellä, pystyisimme uudella kampuksella ollessa huomattavasti helpommin yhteistyöhön muiden opiskeluhyvinvointitoimijoiden sekä koulun henkilökunnan kanssa opiskelijan parhaaksi. Tällä olisi meidän näkemyksemme mukaan positiivinen vaikutus syrjäytymisen ehkäisytyössä. Olemme aivan uuden kampuksen suunnittelun alusta saakka johdonmukaisesti vieneet tätä tavoitetta eteenpäin omassa organisaatiossamme.”

Opiskeluterveydenhuollon saatavuus ja laatu ovat nousseet esille ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla valtakunnallisesti, kun väläytettiin ideaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mahdollisesta laajentumisesta koko korkeakoulukentälle. Olemmeko tilanteessa, jossa jäämme odottamaan jotain uutta ja ihmeellistä? Emme salli ajatusta, jossa nykyiset ja tulevat opiskelijamme jätetään kunnallisen opiskelijaterveydenhuollon ja YTHS:n väliseen kuiluun.

Toivomme tulevaisuudessa avoimempaa ja keskustelevampaa päätöksentekoa myös LAMKin ulkopuolella. Haastamme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja opiskelijat avoimeen keskusteluun ja asiakaslähtöiseen toimintamalliin. Toivomme päättäjien harkitsevan opiskeluterveydenhuollon keskittämistä vakavasti uudelleen. Vaadimme, että vähintään ensikontakti terveydenhoitajaan säilytetään uudella kampuksellamme. Terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky ensin.

 

Lahden opiskelijajärjestöt LAHO

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO
Tiia Kettunen
hallituksen puheenjohtaja
050 5020 634, pj@lamko.fi

Camilla Pulkkinen
edustajiston puheenjohtaja, epj@lamko.fi

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry
Noora Rantasalo
hallituksen puheenjohtaja

Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys MIO ry
Anna Palmén
hallituksen puheenjohtaja

Lahden tradenomiopiskelijat Linkki ry
Jenni Karjalainen
hallituksen puheenjohtaja

Puutekniikan insinööriopiskelijat PINO ry
Joni Kimonen
hallituksen puheenjohtaja

Lahden ympäristöalan insinööriopiskelijat LYMO ry
Oona Grönqvist
hallituksen puheenjohtaja


« Mene takaisin