Anna palautetta

Opiskelijoilta saatava palaute on edunvalvontatyön perusta. LAMKO ohjaa palautteen asiasta vastaavalle hallituksen jäsenelle, joka käsittelee palautteen ja ryhtyy toimenpiteisiin. LAMKOlla on opiskelijaedustaja koulun työryhmissä joihin palaute voidaan viedä käsiteltäväksi, palautteesta voidaan myös olla suoraan yhteydessä asianosaisiin työntekijöihin ja vaatia toimenpiteitä. Ääritapauksissa LAMKO voi tehdä palautteen perusteella kannanoton. LAMKOn palautteen käsittelyprosessiin voit tutustua täällä.  
Huomaathan, että voit jättää palautetta nimellä tai anonyymisti ja lisäättehän yhteystietonne, jos toivotte meidän ottavan yhteyttä.