Koulutuksen laatu ja hyvinvointi

”Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”  - Ammattikorkeakoululaki § 41

Opiskelijakunta LAMKO ensisijainen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etujen toteutumista ja varmistaa opiskelijanäkökulman esiintulo ammattikorkeakoulun työryhmissä. LAMKO edustaa opiskelijoita useissa ammattikorkeakoulun työryhmissä koulutuksen laadun varmistamiseksi ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja tätä vahvistaviin tekijöihin.

Opiskelijakunta tapaa koulun johtoryhmään säännöllisesti ja edustaa opiskelijoita muun muassa seuraavissa työryhmissä.

 • Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
 • Korkeakoululautakunta
 • Opintotukilautakunta
 • Tutkintolautakunta
 • Opintojen ohjauksen kehittämistiimi
 • Koo-kuppiloiden asiakastoimikunta
 • M19-tilajaosto
 • Sähköisten palvelujen kehittämisen työryhmä
 • FUAS-opiskelijapalautetyöryhmä
 • Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä
 • Laatutyön strateginen ohjausryhmä
 • Laatujärjestelmän kehittämistiimi
 • E-Oppimisen kehittämisryhmä
 • FUAS-eettinen toimikunta