Ratkaistut ja käynnissä olevat edunvalvontatilanteet

Case 1, Käsittely VALMIS

Palaute koskee: LAMKOn toimintaa
Palaute tullut: Suoraan LAMKOn edustajalle
Sisältö: Opiskelijakunta LAMKO sai kansainvälisiltä opiskelijoilta palautetta siitä, että he eivät olleet perillä opiskelijakunnan toiminnasta, koska lähes kaikki viestintä oli vain suomenkielellä. Kiinnostuminen opiskelijakunnan toiminnasta ja jäsenyydestä oli vähäistä, koska viestintä ei tavoittanut KV-opiskelijoita. Ainoa informaatio, joka oli saatavissa englanninkielellä koski lähinnä opiskelijabileitä.
Toimenpiteet: Asiaa käsiteltiin LAMKOn hallituksen kokouksessa.
Lopputulos: Käänsimme nettisivumme kokonaisuudessaan englanninkielelle ja muutimme kaiken viestintämme sosiaalisessa mediassa kaksikieliseksi. Kaikki opiskelijakunnan viestintä pyritään nykyisin tekemään samanaikaisesti kahdella kielellä ja näin kaikki opiskelijat saavat saman tiedon tasa-arvoisesti. LAMKO on myös aloittanut virallisen dokumenttien käännöstyön jotta tulevaisuudessa myös KV-opiskelijoilla on mahdollista osallistua paremmin.
Yhteyshenkilö: Viestintävastaava

Case 2, Käsittely VALMIS

Palaute koskee: LAMKOn toimintaa
Palaute tullut: Suoraan LAMKOn edustajalle
Sisältö: Opiskelijakunta LAMKO sai palautetta vaihto-opiskelijoiden Household Box-palvelusta. Boksien noutaminen LAMKOn varastolta ja niiden kantaminen Mukkulaan bussilla tai polkupyörällä oli vaihto-opiskelijoille vaivalloista. Jos vaihto-opiskelijat saapuivat viikonloppuna, oli boksi mahdollista noutaa vasta seuraavana arkipäivänä. Toimiston aukioloajat aiheuttivat muutenkin ongelmia.
Toimenpiteet: Asiaa käsiteltiin LAMKOn hallituksen kokouksessa.
Lopputulos: LAMKO teki Oppilastalojen kanssa sopimuksen, että Household Boksit voi toimittaa vaihto-opiskelijoiden asuntoihin jo ennen heidän saapumistaan. Vuokraamme pakettiauton neljä kertaa vuodessa ja toimitamme sekä noudamme Household Boksit asunnoista.
Yhteyshenkilö: KV-vastaava

Case 3, Käsittely VALMIS

Palaute koskee: Opiskelijoiden hyvinvointia
Palaute tullut: Tutoropiskelijoiden ja opinto-ohjaajien välityksellä LAMKOn hallitukselle
Sisältö: Sosiaali- ja terveysalla on toiminut muutaman vuoden opiskelijahyvinvointityöryhmä jonka tehtävänä on käsitellä opiskelijahyvinvointia erityisesti käytännön tasolla. Opiskelijahyvinvointityöryhmä on ollut myös tärkeä linkki tutoropiskelijoiden ja koulun henkilökunnan välillä. Opiskelijahyvinvointi päätettiin kuitenkin lakkauttaa.
Toimenpiteet: Asia tuli LAMKOn tietoon jonka jälkeen asiaa käsiteltiin LAMKOn hallituksen iltakoulussa. Päätettiin ottaa yhteyttä kouluun ja sopia tapaaminen.
Lopputulos: Opiskelijahyvinvointiryhmä sai jatkaa ja ryhmät perustetaan kaikille aloille. Mukaan työryhmien toimintaan linkitetään myös koulutuksen laatu. Opiskelijaedustajien määrää työryhmissä lisättiin saaden niistä hyvin opiskelijalähtöisiä. LAMKO päätti luoda samassa vaiheessa myös oman laajan edunvalvonta/hyvinvointijärjestelmän, joka kattaa kaikki alat, ainejärjestöt ja LAMKOn toimijat.
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja, KoPo

Case 4, Käsittely KESKEN

Palaute koskee: Edunvalvonta
Palaute tullut: Todettu tarve, koulun ja LAMKOn suunnalta
Sisältö: Koulutuksen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi opiskelijoiden palaute on tärkeää. Myös LAMKO tarvitsee palautetta työryhmätyöskentelyyn ja oman toimintansa (esim. tapahtumat) kehittämiseen. Valitettavasti palautetta tulee todella vähän ja opiskelijoita on kannustettava palautteen antoon. Palautteenanto reitit ovat kovin epäselviä ja ne tulisi olla selkeämpiä, jotta palautteen antaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta.
Toimenpiteet: LAMKO käynnistää FUAS-hankkeen mukana palautteenantokampanjan jonka tavoitteena on selkeyttää palautteenantoreitit ja kannustaa opiskelijoita antamaan palautetta.
Lopputulos: Palautekampanjana toimii SpeakOut kampanja joka markkinoi kolmea palautteenantoreittiä opiskelijoille. SpeakOut kampanja toteutetaan koulun kanssa yhteistyössä. Palautekampanja käynnistetään marraskuussa 2015 ja sen toimintaa arvioidaan loppuvuoden ajan. SpeakOut:n avulla voi antaa palautetta mistä tahansa asiasta.
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja, KoPo