Opiskelijakortti


SAMOK-opiskelijakortti on korttiin merkityn Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n jäsenopiskelijakunnan jäsenkortti. Siten yksittäinen opiskelija liittyy oman ammattikorkeakoulunsa opiskelijakuntaan, joka puolestaan on SAMOKin jäsen. Kortti ei ole SAMOKin jäsenkortti.

SAMOK-opiskelijakortilla voi todistaa olevansa ammattikorkeakouluopiskelija ja tietyn opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakortteja ovat sininen ja vihreä opiskelijakortti ja näiden digitaaliset versiot. Korteilla voi saada niille neuvoteltuja opiskelija-alennuksia. Edut riippuvat korttityypistä (sininen tai vihreä). Esimerkiksi matkaedut VR:n junissa ja Kelan ateriatuki koskevat vain sinistä opiskelijakorttia.

Korttityypit ja kortin voimassaolo
Sininen kortti on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille (täytettävä kaikki kortin myöntämisehdot).

Vihreä kortti on tarkoitettu muille ammattikorkeakoulussa opiskeleville opiskelijakuntien jäsenille.

Opiskelijakortin voimassaolon osoittaa tarra, jonka saa todisteeksi maksetusta opiskelijakunnan jäsenmaksusta. Tarra ei ole ostettava tuote. Jäsenmaksun maksamisen lisäksi opiskelijan pitää täyttää kortin myöntämisehdot.

Kortin myöntämisehdot

Sinisen kortin myöntämisehdot
Voit saada sinisen opiskelijakortin, jos täytät kaikki seuraavat ehdot:

1) Suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää amk-tutkintoa.
2) Olet ilmoittautunut läsnäolevaksi lukukaudelle/lukuvuodelle.
3) Liityt jäseneksi omaan opiskelijakuntaasi.


Kortin vaihtaminen
Koska kortti on tietyn opiskelijakunnan jäsenkortti, ammattikorkeakoulua vaihtavan opiskelijan tulee hankkia uusi opiskelijakortti uuden ammattikorkeakoulunsa opiskelijakunnasta. Opiskelupaikkaa saman ammattikorkeakoulun sisällä vaihdettaessa opiskelija pysyy saman opiskelijakunnan jäsenenä ja korttia ei tarvitse vaihtaa ellei opiskelijakunta tätä edellytä.

Nimen vaihtuessa opiskelijakortti on hyvä uusia opiskelijakunnan käytäntöjen mukaisesti.

Opiskelijakortin myöntäminen ja voimassaolon jatkaminen
Opiskelijakunta voi myöntää/toimittaa opiskelijakortin ja lukuvuositarran vain siihen oikeutetulle henkilölle eli jäsenelleen. Jäsenen täytyy täyttää lisäksi kortin myöntämisehdot saadakseen SAMOK-opiskelijakortin. Opiskelija on oikeutettu lukuvuositarraan niiltä lukukausilta joiden osalta hän on maksanut opiskelijakunnan jäsenmaksun ja kortin myöntämisehdot täyttyvät.

Opiskelija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kortin väärinkäyttö on rangaistava teko.

Opiskelijakorttien tarrojen voimassaoloajat
Opiskelijakorttien lukuvuositarrat ovat voimassa ennakolta määritellyn ajan. Syksytarra on voimassa seuraavan tammikuun loppuun (esim. syksyn 2016 tarra on voimassa tammikuun 2017 loppuun), koko lukuvuoden tarra jälkimmäisen vuoden syyskuun loppuun (esim. lukuvuoden 2016-17 tarra on voimassa syyskuun 2017 loppuun). Kevättarra on voimassa syyskuun loppuun (esim. kevättarra 2017 on voimassa syyskuun 2017 loppuun).

Voimassaolo
Nämä korttiohjeet astuvat voimaan lukuvuodelle 2016-2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.