Edustajistovaalit UKK

1. Mistä edustajisto päättää?
Edustajiston tehtäviin kuuluu edustajiston puheenjohtajiston sekä opiskelijakunnan hallituksen valitseminen ja vapauttaminen. Edustajisto valitsee opiskelijaedustajat Lahden ammattikorkeakoulun hallitukseen sekä muihin ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin, kuten opintotukilautakuntaan.

Lisäksi edustajisto päättää opiskelijakunnan säännöistä, budjetista, jäsenmaksusta sekä suurista toimintaa ohjaavista linjoista. Myös suurimmat poliittiset linjaukset määritellään edustajistossa.

2. Mitkä ovat listavaalit?
Listavaali on suhteellinen vaalitapa, jossa esimerkiksi saman aatteellisen taustan omaavat ehdokkaat ovat samalla ehdokaslistalla. Listavaaleissa sänestäjä äänestää ehdokkaan lisäksi myös tämän ehdokaslistaa. Valitun edustajiston kokoonpano määräytyy listojen suosion mukaan.

Esimerkki: Listalla x on 12 ehdokasta. Tällöin listan x eniten ääniä saanut ehdokas saa koko listan äänimäärän vertausluvukseen. Listan ehdokkaista toiseksi eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen puolet kaikista listan äänistä, kolmanneksi tullut kolmanneksen ja niin edelleen. Tämän jälkeen edustajistoon julistetaan valituksi kaikista ehdokkaista suurimman lopullisen vertausluvun saaneista lähtien 15 jäsentä ja 10 varajäsentä.

3. Mitä tarkoittaa ehdokaslista?
LAMKOssa on käytössä suhteellinen listavaalimenetelmä. Ehdokaslista on lomake, johon kerätään kaikki listan ehdokkaat ennen listan toimittamista opiskelijakunnalle. Siinä on mainittava jokaisen ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika, koulutusohjelma ja vaalilista täydellisinä sekä siinä on oltava jokaisen ehdokkaan vakuutus omasta vaalikelpoisuudestaan ja suostumus ehdokkuuteen. Ehdokas ei voi olla yhdessä vaalissa useammalla ehdokaslistalla.

4. Kuka voi asettua ehdolle?
Kaikilla LAMKOn jäsenillä on oikeus asettua ehdolle edustajistovaaleihin.

5. Voinko liittyä useammalle ehdokaslistalle?
Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdelle valitsemalleen/perustamalleen vaalilistalle. Yhdellä vaalilistalla voi olla maksimissaan niin paljon ehdokkaita, kuin edustajistossa on paikkoja (25 hlö).

6. Perustin itse ehdokaslistan. Voinko päättää, kuka sille liittyy?
Vaalilistan perustajan tulee itse kerätä ehdokkaat listalle. Listallle ehdolle asettuva henkilö vastaa itse ehdolleasettumislomakkeen täyttämisestä. Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdeltä listalta. Lista toimitetaan lopullisena opiskelijakunnalle tarkistettavaksi (listan nimi ja ehdokkaiden vaalikelpoisuus tarkistetaan).

7. Kuinka monta ihmistä voi olla mukana yhdellä ehdokaslistalla?
Ehdokaslistalla voi olla vain niin monta ehdokasta, kuin edustajistoon valitaan toimijoita. LAMKO valitsee 15 edustajiston jäsentä ja 10 varajäsentä, joten ehdokaslistan maksimihenkilömäärä meillä on 25.

8. En löydä itselleni sopivaa ehdokaslistaa, kuka voi perustaa ehdokaslistan?
Kaikilla LAMKOn jäsenillä on oikeus perustaa vaalilista. Vaalisistan perustaminen ei edellytä ehdolleasettumista.

9. Miten ehdokaslista tulee nimetä?
Nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Kaksi ehdokaslistaa ei voi käyttää samaa nimeä. Nimeäminen on aina vaalilistan perustajan päätös ja se voi edustaa esimerkiksi koulutusalaa tai yhteistä aatepohjaa listan ehdokkaille. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus vaatia vaalilistan uudelleennimeämistä tai äärikeinona poistaa sopimaton vaalilista.

10. Ehdokkaiden pitää lähettää vaalimateriaalia varten painokelpoinen kasvokuva jpg-tiedostona. Mitä se tarkoittaa?
Kasvokuvan tulee olla pystykuva, josta voi tunnistaa ehdokkaan kasvot. Kuvan tulee olla kooltaan vähintään 2MP.

11. Miten ehdokkaat voivat mainostaa itseään?
Vaalimainonnassa mielikuvitus on rajana ja ehdokkaat voivat mainostaa itseään tai yhteistä ehdokaslistaansa varsin vapaasti esimerkiksi omin julistein tai ständein. On kuitenkin huomioitava, että markkinoinnissa on aina noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja ehdokkaat ovat itse vastuussa tilojen varaamisesta tai esimerkiksi mahdollisesta roskaamisesta. LAMKO mainostaa kaikkia ehdokkaita sekä vaalilistoja yhteisesti omissa viestintäkanavissaan.

12. Mikä on keskusvaalilautakunta?
Keskusvaalilautakunta on edustajiston nimeämä työryhmä, joka vastaa vaalien käytännönjärjestelyistä. Keskusvaalilautakunta pitää kokouksia, suunnittelee vaalimarkkinointia ja hoitaa vaalien teknistä suorittamista. Keskusvaalilautakunta valitaan vuosittain edustajiston kevätkokouksessa. Keskusvaalilautakunnan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta keskusvaalilautakunta@lamko.fi