Jaostot

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenten tukena toimivat jaostot, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua LAMKOn toimintaan hiljalleen. Jaostot ovat kaikille opiskelijoille avoimia LAMKOn työryhmiä, joissa keskitytään tiettyyn osaan opiskelijakunnan toimintaa, keskustellen ja pohtien. Jokainen jaoston jäsen voi tuoda esille uusia näkemyksiä sekä omia mielipiteitään ja siten vaikuttaa koko LAMKOn toimintaan. Lisätietoa jaostoista ja niiden toiminnasta saat LAMKOn toimistolta tai jaostosta vastaavalta hallituksen jäseneltä. Tällä hetkellä toiminnassa olevia jaostoja ovat:

Tapahtumajaosto 

Huvijaoston jäsenten tehtäviin kuuluu huvivastaavan määrittelemät tehtävät, joita voivat olla esimerkiksi

-       Bileteemojen ideointi ja suunnittelu
-       Bilekilpailujen suunnittelu ja toteutus
-       Markkinointimateriaalien ideointi
-       Tapahtumakoristeiden suunnittelu, hankinta ja toteutus
-       Tapahtumamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Huvijaosto järjestää yhdeksän opiskelijabiletapahtumaa vuodessa.

Lisätietoja huvijaoston toiminnasta voit tiedustella tapahtumavastaavilta huvi(at)lamko.fi

Viestintäjaosto

Viestintäjaoston jäsenenä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskelijakunnan viestintää. Jaostolaisena voit esimerkiksi

-       Suunnitella ja toteuttaa kuukausi- ja jäsentiedotteita
-       Suunnitella uusille opiskelijoille lähtevää Lamkooma-lehteä
-       Suunnitella Lamkooma-verkolehteä
-       Kirjoittaa artikkeleita LAMKOn kotisivuille ja lehteen

Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun osaston jäsenenä pääset myös toteuttamaan LAMKOn graafista suunnittelua mm. julisteiden, flyerien, haalarimerkkien ja bannerien muodossa.

Lisätietoja viestintäjaoston toiminnasta voit tiedustella viestintävastaavalta viestintä(at)lamko.fi