Opiskelijakunnan toiminta

LAMKO on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnan toimintaa säätelee ammattikorkeakoululaki, jossa on määrätty, että jokaisella ammattikorkeakoululla tulee olla opiskelijakunta. Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä toimii virallinen opiskelijakortti, jolla saat tuntuvia opiskelija-alennuksia niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat.

LAMKOn tehtävänä on valvoa kaikkien Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etuja. Yksi opiskelijakunnan tärkeimmistä tehtävistä on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin ja tehdä LAMKista entistä parempi paikka opiskella. Osana edunvalvontaa LAMKO osallistuukin LAMKin eri työryhmiin, varmistaen näin, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin heitä koskevissa päätöksenteoissa. LAMKO kerää myös opiskelijapalautetta ja pyrkii parantamaan asioita, joihin opiskelijat eivät ole tyytyväisiä. Tämän lisäksi LAMKO ylläpitää aktiivista opiskelijakulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia. LAMKO vastaa myös opiskelijatutortoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä LAMKissa.

Ylintä päätäntä valtaa opiskelijakunnassa käyttää edustajisto, joka valitaan vuosittain. LAMKOn edustajisto koostuu 15 jäsenestä. Käytännön toiminnasta vastaa 10 henkinen hallitus, jonka edustajisto valitsee myös vuosittain. Hallituksen ja edustajiston apuna toimivat pääsihteeri sekä asiantuntija.

Mukaan LAMKOn toimintaan voi lähteä kuka vaan LAMKin opiskelija. Tapoja osallistua on monia, voit liittyä edustajistoon, hallitukseen, tutoriksi tai jaostotoimijaksi. Ota rohkeasti yhteyttä LAMKOon jos olet kiinnostunut osallistumaan opiskelijakunnan toimintaan. Opiskelijakunnan toiminnassa mukana olemisesta on mahdollista saada myös opintopisteitä.

LAMKO on Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n sekä Opiskelijoiden liikuntaliiton ry:n (OLL) jäsen. SAMOK ry vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta valtakunnallisella tasolla. OLL on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

LAMKOn toimijoiden yhteystiedot löydät täältä