Degree tutorointi

Degree tutor on yhdistelmä vertais- ja kv-tutoria. Degree tutor opiskelee tutkintoaan englanninkielisessä koulutusohjelmassa ja hän tutoroi siinä koulutusohjelmassa opiskelevia uusia kansainvälisiä sekä suomalaisia opiskelijoita. Hän auttaa opiskelijaa tutustumaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön sekä mahdollisesti myös kokonaan uuteen kulttuuriin. Tutorit auttavat myös monikulttuurista ryhmää toimimaan yhdessä ja opiskelijoita tutustumaan toisiinsa, jotta he voivat olla toistensa apuna ja vertaistukena opiskeluaikana.

Degree tutor saa opastettavakseen muutaman kansainvälisen opiskelijan joihin hän ottaa yhteyttä jo ennen Suomeen saapumista. Tutor tutustuttaa opiskelijan suomalaiseen kulttuuriin sekä opastaa käytännön asioissa ja opiskeluissa.

Degree tutorhaku ja koulutus järjestetään kerran vuodessa keväisin. Degree tutorit käyvät läpi tutorkoulutuksen, joka pidetään englannin kielellä yhdessä kv-tutoreiden kanssa. Koulutuksessa tutorit saavat tarvittavat tiedot ja taidot tutorina toimimiseen.

Toimittuaan tutorina vähintään kaksi lukukautta on tutoroinnista mahdollista saada 3 opintopistettä. Tutoriksi voi ryhtyä kuka vaan, tutorina toimiminen ei edellytä LAMKOn jäsenyyttä.

Haluatko degree tutoriksi? Lue lisää täältä

Degree tutorvastaavat aloilla

Liiketalous:  Vy Huynh, vy.huynh(at)student.lamk.fi
Sosiaali- ja terveysala: Vasilisa Valge, vasilisa.valge(at)student.lamk.fi