Vertaistutorointi

Vertaistutorit ovat uuden opiskelijan oppaita erityisesti opintojen alussa, jolloin usein opiskelijalle koulun lisäksi myös opiskelukaupunki on uusi. Tutorit tutustuttavat uudet opiskelijat kouluun, opiskeluympäristöön sekä muihin opiskelutovereihin. Hyvän tutorin ominaisuuksia ovatkin mm. sosiaalisuus, rohkeus, iloisuus, halu auttaa, ystävällisyys ja sitoutuneisuus.  

Vertaistutoreiden toiminta alkaa jo pääsykokeissa, jossa tutorit ovat opastamassa ja ohjaamassa sekä luomassa rentoa tunnelmaa, kun pääsykokelaita jännittää tuleva koitos. Seuraavan kerran uudet opiskelijat tapaavat tutorit orientaatiojaksolla. Silloin tutorit esittelevät koulun tiloja ja kampusta, neuvovat mistä mitäkin löytyy, ryhmäyttävät ja vastaavat kysymyksiin. Tutoreiden tehtävät jatkuvat koko opiskelujen alun ajan pitämällä yhteyttä omaan tutorryhmään neuvomalla ja tarjoamalla tukea tarvittaessa sekä järjestämällä tapahtumia.

Kaikki tutorit käyvät läpi tutorkoulutuksen, jossa he saavat tarvittavat tiedot ja taidot tutorina toimimiseen. Tutorhaku ja vertaistutorkoulutukset järjestetään keväisin.

Toimittuaan tutorina vähintään kaksi lukukautta on tutoroinnista mahdollista saada 3 opintopistettä. Tutoriksi voi ryhtyä kuka vaan, tutorina toimiminen ei edellytä LAMKOn jäsenyyttä.

Haluatko tutoriksi? Lue lisää täältä.

Vertaistutorvastaavat aloilla

Liiketalous: Janika Salo, janika.salo(at)student.lamk.fi
Tekniikka: Anni Karja, anni.karja(at)student.lamk.fi
Sosiaali- ja terveysala: Elisa Hauhia, elisa.hauhia(at)student.lamk.fi
Muotoiluinstituutti: Rosanna Tallgren, rosanna.tallgren(at)student.lamk.fi